اخبار و اطلاعیه ها
تورجا
اخبار و اطلاعیه ها

آزمایشگاه‌های مورد تایید هواپیمایی ماهان جهت انجام آزمایش کرونا

آزمایشگاه‌های مورد تایید هواپیمایی ماهان جهت انجام آزمایش کرونا

عوارض‌خروج ۱۴۰۰

عوارض‌خروج ۱۴۰۰

عوارض‌خروج ۱۴۰۰

عوارض خروج  ۱۴۰۰ هر نفر ۲۶۴ هزار تومان خواهد بود.

بخشنامه و اطلاعیه هواپیمایی ترکیش درباره برقراری پروازها از/به مشهد از تاریخ 23 ژانویه

بخشنامه و اطلاعیه هواپیمایی ترکیش درباره برقراری پروازها از/به مشهد از تاریخ 23 ژانویه 2021

بخشنامه و اطلاعیه هواپیمایی ایران ایر درباره بروز رسانی مقررات سفر به کشور ترکیه در شرایط کنونی

بخشنامه و اطلاعیه هواپیمایی ایران ایر درباره بروز رسانی مقررات سفر به کشور ترکیه در شرایط کنونی(الزا

بخشنامه قشم ایر کاهش اعتبار نتیجه تست PCR جهت پروازهای منتهی به ترکیه

بخشنامه قشم ایر کاهش اعتبار نتیجه تست PCR جهت پروازهای منتهی به ترکیه

در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
Copyright © 2024 tourja. All rights reserved.