سوغاتی ها
تورجا
سوغاتی ها
گلیم (Persian Kilim)

گلیم (Persian Kilim)

یکی از صنایع دستی های مهم و با ارزش ایران که شهرت جانی دارد، گلیم می باشد. 
هنرهای دستی کرمانشاه

هنرهای دستی کرمانشاه

گلیم بافی،موج بافی،نمد بافی،چیغ بافی،گیوه کشی
خوشمزه های یزد

یزد

خوشمزه های یزد

کیک یزدی،لوز،باقلوا،قطاب یزدی،سوهان یزدی
سوغاتی های شیراز

شیراز

سوغاتی های شیراز

مسقطی شیراز،بهار نارنج،عرقیات،نان شیرینی فسا
از اصفهان چی بخریم؟

از اصفهان چی بخریم؟

صنایع دستی اصفهان:خاتم کاری، مینا کاری،گره چینی،قلمدان سازی،کاشیکاری،خوشنویسی،مسگری نام برد.
در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
Copyright © 2024 tourja. All rights reserved.