تورجا
مشهد ارزان قیمت (مرتب‌سازی تورها بر اساس ارزانترین قیمت)
مرتب‌سازی بر اساس:
فیلتر بر اساس:
قیمت
360000 تومان
750000 تومان

تور تهران به مشهد(هتل آذین)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه
نحوه اجرا: گروهی
360,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/16 (موجود)
سایر اجراها
1399/12/10 (موجود)
1399/12/22 (موجود)

تور تهران به مشهد(هتل آذین)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه
نحوه اجرا: گروهی
360,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/22 (موجود)
سایر اجراها
1399/12/18 (موجود)
1399/12/16 (موجود)

تور تهران به مشهد(هتل آذین)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
360,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/10 (موجود)
سایر اجراها
1399/12/14 (موجود)
1399/12/16 (موجود)

تور تهران به مشهد(هتل آذین)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه
نحوه اجرا: گروهی
360,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/14 (موجود)
سایر اجراها
1399/12/22 (موجود)
1399/12/16 (موجود)

تور تهران به مشهد(هتل آذین)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه
نحوه اجرا: گروهی
365,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/12 (موجود)
سایر اجراها
1399/12/18 (موجود)
1399/12/16 (موجود)

تور تهران به مشهد(هتل آتی)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
430,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/10 (محدود)
سایر اجراها
1399/12/12 (محدود)
1399/12/20 (موجود)

تور تهران به مشهد(هتل آتی)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام
نحوه اجرا: گروهی
430,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/12 (محدود)
سایر اجراها
1399/12/16 (تکمیل)
1399/12/10 (محدود)

تور تهران به مشهد(هتل آتی)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
430,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/14 (محدود)
سایر اجراها
1399/12/22 (محدود)
1399/12/10 (محدود)

تور تهران به مشهد(هتل آتی)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام
نحوه اجرا: گروهی
430,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/16 (تکمیل)
سایر اجراها
1399/12/22 (محدود)
1399/12/18 (محدود)

تور تهران به مشهد(هتل آتی)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام
نحوه اجرا: گروهی
430,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/22 (محدود)
سایر اجراها
1399/12/14 (محدود)
1399/12/16 (تکمیل)

تور تهران به مشهد(هتل مرآت)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه
نحوه اجرا: گروهی
450,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/12 (موجود)

تور تهران به مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه
نحوه اجرا: گروهی
450,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/10 (موجود)
سایر اجراها
1399/12/22 (موجود)
1399/12/18 (موجود)

تور تهران به مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه
نحوه اجرا: گروهی
450,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/14 (موجود)
سایر اجراها
1399/12/18 (موجود)
1399/12/22 (موجود)

تور تهران به مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه
نحوه اجرا: گروهی
450,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/16 (موجود)
سایر اجراها
1399/12/22 (موجود)
1399/12/20 (موجود)

تور تهران به مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه
نحوه اجرا: گروهی
450,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/22 (موجود)
سایر اجراها
1399/12/18 (موجود)
1399/12/10 (موجود)

تور تهران به مشهد(هتل آذین)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه
نحوه اجرا: گروهی
460,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/18 (موجود)
سایر اجراها
1399/12/12 (موجود)
1399/12/16 (موجود)

تور تهران به مشهد(هتل آتی)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام
نحوه اجرا: گروهی
530,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/18 (محدود)
سایر اجراها
1399/12/10 (محدود)
1399/12/16 (تکمیل)

تور تهران به مشهد(هتل آذین)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه
نحوه اجرا: گروهی
550,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/20 (موجود)
سایر اجراها
1399/12/22 (موجود)
1399/12/12 (موجود)

تور تهران به مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه
نحوه اجرا: گروهی
550,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/18 (موجود)
سایر اجراها
1399/12/10 (موجود)
1399/12/14 (موجود)

تور تهران به مشهد(هتل آتی)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام
نحوه اجرا: گروهی
650,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/20 (موجود)
سایر اجراها
1399/12/22 (محدود)
1399/12/16 (تکمیل)

تور تهران به مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه
نحوه اجرا: گروهی
750,000 تومان
3.5 روزه
از 1399/12/20 (موجود)
سایر اجراها
1399/12/18 (موجود)
1399/12/22 (موجود)
در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
Copyright © 2021 tourja. All rights reserved.