تورجا

رویدادها

ازدواج یکی از قدیمی ترین و پر فضیلت ترین سنت هایی است که از دیر باز وجود داشته و در همه ادیان و ملل با شیوه هاو روش های متفاوت اجرا میشود.

هر قوم و ملتی به گونه ای خاص این آیین را اجرا میکند که هرکدام جذابیت و زیبایی خاص خودش را دارد. در بیشتر آنها چند شبانه روز جشن و پایکوبی است و زنان با لباس های رنگارنگ به شادی و سرور میپردازند.

امروزه متاسفانه بسیاری ازین آداب و سنن در شهرها از بین رفته و رسوم غربی جایگزین آنها شده و فقط در خاطرات بزرگان طوایف می توان ردپایی از آنها پیدا کرد.

با این حال هنوز در گوشه و کنار کشور هستند اقوامی که این آداب را مانند گذشته اجرا میکنند و هنوز هم میتوانیم شاهد اجرای مراسم آیینی ازدواج در آنها باشیم.

 "قشقایی"یکی از دو ایل بزرگ و کهن ایران است که بیشتر آنها در استان فارس ساکن هستند. رسوم آنها تقریبا هنوز مانند گذشته در مراسم ها اجرا میشود.

"شیربها" رسمی بسیار قدیمی است که همچنان در ایل قشقایی وجود دارد و در واقع کمک مالی خانواده داماد به خانواده عروس است و توافق در این مورد شرط اول ازدواج است.

دومین ایل بزرگ و کهن ایرانی "بختیاری" است که رسوم بسیار جالب و گسترده ای برای عروسی دارند. بختیاری ها دو شاخه اصلی دارند، "هفت لنگ " و چهار لنگ" که اکثرا در قسمت جنوب غربی ایران ساکن هستند.

"زون گشون" یا (بله گفتن) هدیه ای از طرف خواستگار به دختر و پدرش داده می شود و قبول آن به منزله پذیرش خانواده عروس برای مذاکره پیرامون خواستگاری از دخترشان است.بختیاریان در روز عروسیهایشان به عنوان هدیه گوسفند و قوچ می آورند.رسم جالبی که بختیاریان در روز عروسی دارند این است که چوپانانی که در مسیر حرکت عروس و همراهانش قرار داشتند با آوردن قوچ گله،جلو عروس را میگیرند به این منظور که فرزند اولش پسر باشد.

مردم خراسان هم مراسم سنتی عروسی خود را هنوز حفظ کرده اند و معمولا چند شبانه روزی به جشن و شادی مشغول هستند و رقص سنتی جمعی و زیبایی دارند.

مراسم عروسی در " آدینه قلی " خراسان شمالی

عروسی سنتی در شهرستان " کلات " خراسان شمالی

در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
Copyright © 2022 tourja. All rights reserved.