تورجا

رویدادها

جامعه عشایری یادگارانی از تاریخ درخشان و پر افتخار این سرزمین کهن سال با قدمتی نزدیک به 12000 سال تاریخی.....

جامعه عشایری یادگارانی از تاریخ درخشان و پر افتخار این سرزمین کهن سال با قدمتی نزدیک به 12000 سال تاریخی می باشند. در آذربایجان،ایلات و طوایف متعددی مانند ایل شاهسون و ارسباران زندگی می کنند.ییلاق آن ها عمدتا در کوهپایه های سبلان و قوشا داغ در پیرامون شهرهای مشگین شهر، سراب و اهر واقع است و طوایف خلخال در کوه های طالش زندگی می کنند.قشلاق شاهسون ها و طوایف ارسباران در دشت مغان و گرمسیر طوایف خلخال، حاشیه رود قزل اوزن است. بدون وجود عشایر چرخه طبیعی اکوسیستم دچار اختلال شده و به زودی از بین می رود. کشور ما از جمله معدود کشورهایی است که در آن عشایری از همه اقوام در سراسر کشور پراکنده اند و هدف از جذب گردشگر، کمک به بقای این اقوام از طریق افزایش شاخص های سلامت و... است.

# 15مهرماه روز ملی روستا و عشایر نیز به عنوان یکی از مناسبت های مندرج در تقویم رسمی کشور ثبت گردیده است.

در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
Copyright © 2022 tourja. All rights reserved.